Treningsavgift cricket

Treningsavgift:

Treningsavgiften er kr 1000 for medlemmer over 18 år og kr 500 for medlemmer under 18 år. For barn og ungdom inkluderer avgiften baller, autorisert trener og startkontingent til turneringer. Giro sendes ut til separat til medlemmene og skal betales sammen med årskontingent.

Forsikring:

Forsikring er viktig, spesielt når uhellet er ute. Her finner du informasjon om ulike forsikringsordninger i norsk idrett og norsk cricket.

Forsikring for barn.

Alle barn under 13 år som er medlem av et idrettslag, får automatisk forsikring via NIFs barneforsikring. Les mer om barneidrettsforsikring …

Forsikring for ungdom og voksne.

Ungdom og voksne som spiller cricket er forsikret gjennom en egen forsikringsavtale som NCF har med IF Skadeforsikring. Les mer om ungdom- og voksenforsikring …